fbpx

Program / Method

Menetelmä / Ohjelma

Italian kielen tunnit

Kielioppi ja keskustelu tunnit
Nämä tunnit keskittyvät kommunikointiin, sekä suulliseen että kirjalliseen. Esimerkkeja aiheista voivat olla:

  • Kielioppi (morfologia, syntaksi, lausunta ja fonologia). Kommunikatiivisen lähestymisen kautta.
  • Arki-elämän tilanteita, esim. tavata ihmisia, tutustua, puhelimessa, jne.Tilanteita jota voit kohdata oleskelun aikana Italiassa.
  • Sanasto ja idiomaattiset ilmaisut.
  • Tyyli ja käyttö tilanteet.
  • Kulttuuri vaikutelmat kielessä, sanojen eri merkitykset erilaisissa tilanteissa. Eleet jotka saattavat kielen käytön.
  • Kielen käyttö.

Metodi

Suora metodi - Kielen taidot ovat neljä: osata lukea, kirjoittaa, kuunnella ja puhua. Kaikkien neljän taidon harjottelu pitää aloittaa ensimmäisestä tasosta, niin opit ilmaisemaan itseäsi oikeissa tilanteissa. Koulussamme käytetään paljon italian kieltä myös alottelijoitten kanssa. Autenttiset tilanteet jäljitellään luokassa. Kielen muodot ja sanasto sovelletaan sopivalle tasolle, alemmasta aina vaativampaan. Korkeammilla tasoilla käytetään erilaisia tekstejä hyödyttäkseen kielen eri tasojen ja tyylien käyttöä.

Italialaiset opettajat

Äidinkieliset opettajat 
Huolehdimme erikoisesti opettajastimme, heidän koulutuksesta ja valinnasta. Etsimme vilkkaita, koulutettuja ja vahvasti motivoituja henkilöitä, jotka osaavat pitää korkealla luokan innon. Heidän äidinkieli pitää olla Italia ja heillä on yliopisto-tutkinto. Heillä pitää olla monikulttuurinen valmennus ja he käyttävät opetuksessa erilaisia metodeja, traditionaalisemmista moderneihin. Niitten lisäksi käytetään myös role-play, rytmi harjotuksia, leikkeja sanojen kanssa.

Italian kielen kurssitasot

5 eri tasoa
Oppilaitten pitää tehdä kirjallinen ja suullinen pääsykoe, löytäkseen heille sopivan tason.

Perustaso (aloittelijat) - Tämä kurssi on tarkoitettu jotka ovat vasta alkaneet italian kielen opiskelun. Kurssin lopussa oppilaat ovat oppineet useampia kielen rakenteita ja heillä on alkeelllinen tuntemus italialaisesta kulttuurista.

Taso 2 (perustaso) - Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jolla on jo tuntemus kielen perusrakenteista. kurssin lopussa he ovat edistyneet ja kielioppi ja sanasto on kehittynyt. Heillä on myös parempi tuntemus italialaisesta kulttuurista.

Taso 3 (keskitaso) - Tämä kurssi on tarkoitettu oppilaille jotka osaavat jo käyttää joitakin kielen vaikeampia rakenteita ja joilla on jo hyvä sanavarasto. Kurssin lopussa he osaavat käyttä paremmin italian kieltä ja ymmärtää paremmin italialaisen elämän tyylin. Kurssin tavoite on parantaa italian kielen rakenteitten käyttöä ja yhdistää niitä eleisiin.

Taso 4 (edistynyt) - Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille niille, jolla on jo hyvä kielen ja kulttuurin tuntemus ja osaavat käyttää italian kieltä eri tilanteissa melkein ongelmatta. Kurssin lopussa oppilaat osaavat käyttää kieltä vielä paremmin ja ilmaista abstraketja ajatuksia.

Taso 5 (proficiency) - Tämä kurssi on tarkoitettu niille jolla on oikein hyvä italian kielen omaisuus. Kurssin tavoite on parantaa kielen suullista ja kirjallista viestintää ja kehittää yleisen käsituksen italian kulttuurista ottaen huomioon oppilaitten kiinnostukset.

Opetus materiaali

Kitjat, tehtävät ja kotitehtävät - Olemme kehittäneet tehokkaan opetus systeemin kirjojen kautta. Kurssi pohjautuu näihin mutta niitten yhteydessä käytetään myös aitoa aineistoa kuten lehti-artikkelita, televisio-ohjelmien pätkiä, radiosta otettuja ohjelmia, aikakuslehtiä, jne. Kirjaan sisältyy eteneviä opetus-jaksoja ja kotitehtäviä. 
Opetus materiaali ja osallistumis-todistus sisältyvät hintaan.

CONNECT SOCIALY WITH US

Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.

We respect your privacy