fbpx

Program / Method

Metode / Program

De italienske undervisningstimer

Grammatik og samtale undervisning 
Hovedvægten i disse timer er lagt på udviklingen af kommunikations-færdigheder i det moderne talte og skrevne italienske sprog. Følgende eksempler dækkes i undervisningen:

  • Hverdags situationer, som du vil møde gennem dit ophold i Italien så som at møde mennesker, telefonsamtaler etc.
  • Ordforråd og idiomatiske udtryk.
  • Brug af sprogstil; når en speciel brug af sprog er acceptabelt.
  • Kulturelle faktorer så som meningen af ord i forskellige sammenhænge; gestikulation og kropssprog, som følger og påvirker kommunikation.
  • Sprogbrug.

Metoden

Direke metode - Der er fire færdigheder: læse, skrive, lytte og snakke, som man behøver at studere og udvikle lige fra første niveau for at opnå forståelse og udtryk i autentiske kommunikative situationer. Vi bruger kun italiensk sprog, også med begyndere. Situationer simuleres i klasseværelset ved at anvende autentisk undervisningsmateriale. Strukturer og ordforråd er tilpasset til de lavere niveauer og bliver progressivt mere komplekse. På avancerede niveauer anvendes forskellige typer af tekster for at fremme genkendelsen af forskellige sprog-stiler.

De italienske lærer

Indfødte italiensk-talende 
Vi lægger stor vægt på udvælgelsen og træningen af lærer. Vi ser efter livlige, vel-uddannede, motiverede interessante mennesker, som vil være i stand til at motivere alle deres studerende. De skal være indfødte italienere og besidde en universitets-grad; i tillæg skal de have forberedt dem selv på deres inter-kulturelle opgave gennem intensive studier dækkende forskellige emner; de er undervist i både traditionelle og mere moderne undervisningsmetoder og bruger ofte rollespil, rytme-øvelser og ordlege.

Italienske kursusniveauer

Der findes 5 forskellige niveauer af italiensk.
Eleverne skal gennem en optagelsesprøve, skriftlig og mundtlig, for at for at finde det rigtige niveau at starte på.

Basis ( begynder ) ( begynder ) - Dette kursus er beregnet til de studerende, som begynder italiensk for første gang. Ved kursets slutning vil de studerende være i stand til at skabe nogle af de basale strukturer i italiensk og vil have en basal viden omkring den italienske kultur.

Niveau 2 ( elementært ) ( elementært ) - Dette kursus er designet til de studerende, som allerede har et forudgående kendskab til de basale strukturer på italiensk.ù Ved kursets slutning vil de studerende haveøget deres ordforråd og grammatiske niveau, således at de kan udtrykke dem selv funktionelt i forskellig context. De vil desuden have en større bevidsthed omkring den italienske kultur og samfund.

Undervisning 3(øvet ) - Dette kursus er designet til studerende, som har en generel behærskelse af mere komplekse strukturer af det italienske sprog og et bredt ordforråd. Ved kursets slutning vil de studerende være i stand til at anvende deres italienske mere flydende og vil have større forståelse forden italienske måde at leve på. Kurset forsøger af forbedre den studerendes forståelse for de sprogmæssige og eksta-sprogmæssige strukturer på italiensk.

Undervisning 4 ( avanceret ) - This course is designed for students possessing a solid knowledge of the Italian culture and are able to perform at a communicative level. By the end of the course, students will have gained a wider knowledge of the Italian culture and will be more proficient at expressing ideas at an abstract level.

Undervisning 5 ( flydende ) -Dette kursus er beregnet til de studerende, som besidder en høj behærskelse af det italienske sprog. Der lægges stor vægt på at perfektionere den studerendes mundtlige og skriftlige færdigheder og også på at udvikle et globalt perspektiv på den italienske kultur i relation til den studerendes specifikke interesse-områder.

 

Undervisningsmateriale

Tekstbøger,øvelser, lektier - Vi har udviklet et meget effektivt undervisnings-system, som er blevet udarbejdet til en række tekstbøger. Disse bøger danner grundlaget for det meste af undervisningen, men de suppleres også af andre materialer udtrukket fra radio, TV, musik, blade, aviser etc. Tekstbøgerne indeholder progressive serier af lektioner med integreredeøvelser og lektier, hver enkelt med en dags arbejde forøje.

Undervisningsmateriale og deltagerbeviset, som udstedes ved kursets slutning, er alle inkluderet i prisen.

CONNECT SOCIALY WITH US

Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.

We respect your privacy