Program / Metod

Program / Method

De Italienska lektionerna

Grammatik och konversations lektioner
Den huvudsakliga emfasen av dessa lektioner är placerade på framkallningen av kommunikations färdihgheterna i muntlig och skriftlig närvarande-dag Italienska. Exempel av de slutna ämnen i lektionerna är:

  • Grammatik (ord formning, menings struktur, bokstaverande och ord ljud). Inte i formen av stränga regler, men genom kommunikation och övning.
  • Varje dags situationer som du kommer att stöta på under din vistelse i Italien som att möta folk, telefon konversationer etc.
  • Vokabulär och idiomatiska uttryck
  • Stilar av språkbruk; när ett särskilt bruk av språket är godtagbart
  • Kulturella faktorer liksom meningen av ord i olika sammanhang; gesterna och kroppsspråken som medföljer och påverkar kommunikationen.
  • Språk bruk.

Metoden

Direkt metod - Det finns fyra färdigheter: läsning, skrivning, lyssning och tal med behov av att bli studerade och framkallade rätt från den första nivån för att åstadkomma förståelse och uttryck i autentiska kommunikations situationer. Vi använder endast italienska språket, även med nybörjare. Situationer låtsas i klassrummen genom att använda autentisk läro medel. Strukturer och ordlista är anpassade till de lägre nivåerna och blir utvecklade mer komplex. I avancerade nivåer, olika typer av text används för att främja igenkännadet och återgivandet av olika språk stiler.

De Italienska lärarna

Italienare med italienska som moderspråk
Vi förlägger viktig betoning på vår val och utbildning av lärare. Vi tittar efter livliga, väl-bildade, motiverade, intresserade människor som kommer att bli kapabla av att motivera alla sina studenter. De skall ha Italienska som modersspråk och ha en Universitets grad; som tillägg, har de förberett sig själva för deras inter-kulturella uppgift genom intensiva studier för täckning av olika ämnes områden; de har tränats i både traditionell och mer modern läro metoder och ofta användning av roll-spel, rytm övningar och ord spel.

Italienska kurs nivåer

Det finns 5 olika nivåer av Italienska.
Studenter måste klara av ett ingångs test, skriftlig och muntlig, för att bli placerade i den rätta nivån.

Grund ( nybörjare ) - Den här kursen är designerat för de studenter som börjar Italienska för första gången. I slutet av kursen, studenterna kommer att kunna utforma några av grund strukturerna i Italienska och kommer att ha en grundlig kunskap av den Italienska kulturen.

Nivå 2 ( elementär ) - Den här kursen är designerat för de studenter som redan har en tidigare kunskap av vissa av grund strukturerna i Italienska. I slutet av programmet, kommer studenterna att ha ökat sin nivå av grammatik och vokabulär så att de kan utrycka sig själva funktionellt enligt olika sammanhang. De kommer också att ha en bättre kännedom av italienska kulturen och samhälle.

Nivå 3 ( mellanliggande ) - Den här kursen är designerat för de studenter som har en allmän kommando av de mer komplexa strukturen i det Italienska språket och en god vokabulär grund. I slutet av kursen, studenterna kommer att kunna använda sin Italienska mer flytande och kommer att ha en bättre förståelse av det Italienska livssättet. Kursen försöker att förbättra studentens förståelse av det språkiga och extra-språkiga strukturen i Italienska.

Nivå 4 ( avancerad ) - Den här kursen är designerat för de studenter innehavande en stark kunskap av den Italienska kulturen och är kompetenta att utföra i en kommunikativ nivå. I slutet av den här kursen, studenterna kommer att ha en nådd och bredare kunskap av den Italienska kulturen och kommer att vara mer skickliga på att utrycka sig idealiskt på en abstrakt nivå.

Nivå 5 ( skicklig ) - Den här kursen är designerat för de studenter med hög kommando av det Italienska språket. Speciell betoning läggs på att göra studentens orala och skriftliga kunnigheter perfekta och också i att framkalla ett globalt perspektiv av det Italienska kulturen i relation till studenternas särskilda fälte av intresse.

Läro medel

Textböcker, övningar, hemläxor? Vi framkallar en högt effektiv lärnings system som har gjorts in i serier av textböcker. Dessa böcker utformar grunden av mesta av lärandet men de kompletteras också av annat material dragen från radio, TV, musik, tidskrifter, nyhets tidningar etc. Textböckerna innehåller progressiva serier av lektioner med inräknade övningar och hemläxor, varje som ämnas av att utforma en dags arbete. 
Läro medel används i klassen och certifikatet av deltagande ges i slutet av kursen och är inkluderad i kurs avgiften.

CONNECT SOCIALY WITH US

Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.

We respect your privacy