Priser

Priser

Exam Förberedande Kurs

Exam Förberedande Kurs Varaktighet i veckor Kurs Nr. Antal Lektioner Deltagare Euro*
min. max.
Alla nivåer (se nedan) 4 V 311 120 2 12 1.385
Datum för alla examinations kurser 06 Juni -01 Juli
29 Augusti - 23 September
Kort beskrivning och Noteringar
 • Förberedande kurser för följande tentor och nivåer enligt den "Gemensam europeisk referensram för språk - CEF":
  DELI-A2 - elementär
  DILI-B1 - mellanliggande
  DILC-B1 - melaffärsverksamhet
  DILS/DILI-B" mellanliggande level two 
  DALI-C1 - affärsverksamhet
  DALC-C1 - avanceradmellanliggande
 • 80 lektioner av standard språk kurs och 40 lektioner av examinations förberedelse; totalt 120 lektioner i 4 veckor.
 • Minimum 2 deltagare; om det skulle bli endast en deltagare i en förberedelse kurs/nivå, hon/han kommer att placeras i en Intensiv Plus-5 kurs.
 • Examensavgifter är inkluderade i kurs priset.
 • Godkänd som“Bildungsurlaub”.
CONNECT SOCIALY WITH US

Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.

We respect your privacy