Italienska Kurser

Italienska Kurser

Diplom kurs

Italian DiplomasAccademia Italiana di Lingua— Vår skola är ett godkänd examinations center av Accademia Italiana di Lingua (AIL), och vi organiserar förberedande kurser för alla de olika Italienska "Firenze" examinationerna av AIL.
Vi organiserar olika kurser (Standard kurser kombinerade med Förberedande kurser) för nybörjare så väl som för avancerade studenter.

  • Varaktighet: Varaktigheten av kurserna varierar från 4 till 24 veckor, beroende på din kunskap av det Italienska språket:
DELI - Diplom "Firenze", grund nivå (esp: A1/A2 - s/n: N3)*:
I slutet av den 1:a kapacitets nivån; examinationer 4 gånger om året. 

DILI - Diplom "Firenze", mellanliggande nivå (esp: B1 - s/n: N6)*:
I slutet av den 3:e kapacitets nivån; max. 3 månaders förberedelse för nybörjare; examinationer 4 gånger om året. 

DALI - Diplom "Firenze", avancerad nivå (esp: B2/C1 - s/n: N9)*:
I slutet av den 6:e kapacitets nivån; max. 6 månaders förberedelse för nybörjare; examinationer två gånger om året. 

DALC - Diplom "Firenze" Affärs språk, avancerad nivå (esp: B2/C1- s/n: N9)*:
I slutet av den 6:e kapacitets nivån; max. 6 månaders förberedelse för nybörjare, inklusiv affärs och handels kurs; examinationer två gånger om året.

De specifika förberedande kurserna startar alltid en månad innan examinations datumen och består av 4 lektioner dagligen av grammatik genomgång och konversation på morgonen plus 2 lektioner av tal test strategier och examinations exercis på eftermiddagen. Vid efterfrågan kan vi sända dig vår ingångs test för att kolla din kunskap av språket och grundlägga den nödvändiga tiden för att förbereda dig själv för de olika examinationerna.

Klass storlek: Klasserna består av minst 3, maximum 12 deltagare i varje klass.** 

Fråga efter den speciella informations broschyren för AIL-examinationerna Firenze. 

* Nivåer i enlighet till Bedömnings Rutsystemet av den Europeiska Språk Portföljen (esp), grundad på bedömnings rutsystemet av Schneider/North (s/n). 

**För att att garantera varje deltagare det motsvarande nivån, skolan reserverar alla rättigheter för att halvera kursen, om det minsta numret av deltagare inte kommer att nås

CONNECT SOCIALY WITH US

Newsletter

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.

We respect your privacy